Regulamin

Szanowni Goście!
W trosce o komfortowy wypoczynek w naszym obiekcie, przygotowaliśmy regulamin "Willa Kamila", w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące pobytu i korzystania z naszych usług. Informacje zawarte w regulaminie mają na celu zapewnienie najwyższej jakości usług turystycznych.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Wszelkie płatności dokonywane są poprzez wpłatę zadatku lub całej kwoty za pobyt na konto bankowe, lub bezpośrednio w recepcji obiektu.
 3. Warunkiem rezerwacji noclegu jest wpłata na konto bankowe zadatku w wysokości 30% ceny końcowej.
 4. W przypadku odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od właścicieli "Willa Kamila', pieniądze za pobyt nie są zwracane.
 6. Po przybycie konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia rezerwacji i zameldowania oraz uregulowanie opłaty za nocleg najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 7. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zameldowane oraz opłaciły koszt pobytu.
 8. Ilość osób nocujących w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych, mających opłacony pobyt.
 9. W przypadku stwierdzenia w pokojach osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w danym pokoju, wg. aktualnego cennika.
 10. Osoby odwiedzające, niezameldowane w obiekcie "Willa Kamila", mogą przebywać na jego terenie w godzinach 9:00 - 22:00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 11. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką dorosłych opiekunów.
 12. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu "Willa Kamila" ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody.
 14. Sprawca szkody zostaje obciążony kosztami naprawy lub wymiany.
 15. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić na recepcji lub do właściciela obiektu.
 16. Osoby przebywające na terenie obiektu "Willa Kamila" zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować się do poleceń obsługi w wyjątkowych sytuacjach.
 17. Na terenie obiektu "Willa Kamila" obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu.
 18. "Willa Kamila" nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach pieniądze i wartościowe przedmioty.
 19. Przed opuszczeniem pokoju należy upewnić się, czy okna i drzwi zostały odpowiednio zamknięte.
 20. "Willa Kamila" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 21. Regulamin obiektu "Willa Kamila" podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej obiektu.
 22. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, nowe postanowienia wchodzą w życie z dniem udostępnienia go na stronie internetowej.

rezerwacja: 608 490 403 ul. Stachonie 47a, Zakopane